1/1
Câu 3: Một người bạn mượn bạn một món đồ nhỏ, nhưng có giá trị tinh thần lớn (ví dụ một cuốn sách do một người bạn ở nước ngoài tặng). Sau ít lâu, bạn đòi lại món đồ đó nhưng mãi mà bạn của bạn vẫn chưa đem trả.
1
Câu 3: Một người bạn mượn bạn một món đồ nhỏ, nhưng có giá trị tinh thần lớn (ví dụ một cuốn sách do một người bạn ở nước ngoài tặng). Sau ít lâu, bạn đòi lại món đồ đó nhưng mãi mà bạn của bạn vẫn chưa đem trả.
2
Câu 3: Một người bạn mượn bạn một món đồ nhỏ, nhưng có giá trị tinh thần lớn (ví dụ một cuốn sách do một người bạn ở nước ngoài tặng). Sau ít lâu, bạn đòi lại món đồ đó nhưng mãi mà bạn của bạn vẫn chưa đem trả.
3
Câu 3: Một người bạn mượn bạn một món đồ nhỏ, nhưng có giá trị tinh thần lớn (ví dụ một cuốn sách do một người bạn ở nước ngoài tặng). Sau ít lâu, bạn đòi lại món đồ đó nhưng mãi mà bạn của bạn vẫn chưa đem trả.
4
Câu 3: Một người bạn mượn bạn một món đồ nhỏ, nhưng có giá trị tinh thần lớn (ví dụ một cuốn sách do một người bạn ở nước ngoài tặng). Sau ít lâu, bạn đòi lại món đồ đó nhưng mãi mà bạn của bạn vẫn chưa đem trả.
Bạn đưa một nhóm trẻ 4 tuổi đến công viên, một bé gái trong số đó bắt đầu khóc bởi vì đám trẻ không chịu chơi với nó. Bạn sẽ làm gì?
1
Bạn đưa một nhóm trẻ 4 tuổi đến công viên, một bé gái trong số đó bắt đầu khóc bởi vì đám trẻ không chịu chơi với nó. Bạn sẽ làm gì?
2
Bạn đưa một nhóm trẻ 4 tuổi đến công viên, một bé gái trong số đó bắt đầu khóc bởi vì đám trẻ không chịu chơi với nó. Bạn sẽ làm gì?
3
Bạn đưa một nhóm trẻ 4 tuổi đến công viên, một bé gái trong số đó bắt đầu khóc bởi vì đám trẻ không chịu chơi với nó. Bạn sẽ làm gì?
4
Bạn đưa một nhóm trẻ 4 tuổi đến công viên, một bé gái trong số đó bắt đầu khóc bởi vì đám trẻ không chịu chơi với nó. Bạn sẽ làm gì?
Ngón trỏ (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
1
Ngón trỏ (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
2
Ngón trỏ (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
3
Ngón trỏ (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
4
Ngón trỏ (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
Những người hạnh phúc nhất ở Hoa Kỳ sống ở vùng nào?
1
Những người hạnh phúc nhất ở Hoa Kỳ sống ở vùng nào?
Câu 12: Bạn đang đi trong sân trường thì bị trượt chân, suýt nữa thì ngã dập mặt.
1
Câu 12: Bạn đang đi trong sân trường thì bị trượt chân, suýt nữa thì ngã dập mặt.
2
Câu 12: Bạn đang đi trong sân trường thì bị trượt chân, suýt nữa thì ngã dập mặt.
3
Câu 12: Bạn đang đi trong sân trường thì bị trượt chân, suýt nữa thì ngã dập mặt.
4
Câu 12: Bạn đang đi trong sân trường thì bị trượt chân, suýt nữa thì ngã dập mặt.
Câu 10: Đứa em bạn cực kỳ bừa bãi, luôn làm lộn xộn phòng chung của hai đứa, và điều đó ngày càng làm bạn khó chịu.
1
Câu 10: Đứa em bạn cực kỳ bừa bãi, luôn làm lộn xộn phòng chung của hai đứa, và điều đó ngày càng làm bạn khó chịu.
2
Câu 10: Đứa em bạn cực kỳ bừa bãi, luôn làm lộn xộn phòng chung của hai đứa, và điều đó ngày càng làm bạn khó chịu.
3
Câu 10: Đứa em bạn cực kỳ bừa bãi, luôn làm lộn xộn phòng chung của hai đứa, và điều đó ngày càng làm bạn khó chịu.
4
Câu 10: Đứa em bạn cực kỳ bừa bãi, luôn làm lộn xộn phòng chung của hai đứa, và điều đó ngày càng làm bạn khó chịu.
Bạn đang cố gắng can ngăn 1 người bạn cãi nhau với 1 người khác vì anh này vừa điều khiển xe cắt ngang đầu xe của các bạn rất đáng trách. Bạn sẽ làm gì?
1
Bạn đang cố gắng can ngăn 1 người bạn cãi nhau với 1 người khác vì anh này vừa điều khiển xe cắt ngang đầu xe của các bạn rất đáng trách. Bạn sẽ làm gì?
Choose the missing figure.
1
Choose the missing figure.
2
Choose the missing figure.
3
Choose the missing figure.
4
Choose the missing figure.
6. Bạn và vợ/chồng cãi nhau to tiếng. Cả hai người đều đang rất bực, trong cơn nóng giận, 2 người đã xúc phạm nhau. Bạn nghĩ điều tốt nhất nên làm ở đây là gì?
1
6. Bạn và vợ/chồng cãi nhau to tiếng. Cả hai người đều đang rất bực, trong cơn nóng giận, 2 người đã xúc phạm nhau. Bạn nghĩ điều tốt nhất nên làm ở đây là gì?
Ngón trỏ (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
1
Ngón trỏ (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
2
Ngón trỏ (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
3
Ngón trỏ (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
4
Ngón trỏ (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
Hình nào khác với hình còn lại? Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác
Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
1
Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
2
Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
3
Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
4
Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
3. Tưởng tượng rằng bạn là một nhân viên bán bảo hiểm đang gọi điện cho các khách hàng tiềm năng của mình. 20 người liên tiếp cúp máy giữa chừng và khiến bạn thấy nản. Bạn sẽ làm gì?
1
3. Tưởng tượng rằng bạn là một nhân viên bán bảo hiểm đang gọi điện cho các khách hàng tiềm năng của mình. 20 người liên tiếp cúp máy giữa chừng và khiến bạn thấy nản. Bạn sẽ làm gì?
Ngón cái (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
1
Ngón cái (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
2
Ngón cái (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
3
Ngón cái (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
4
Ngón cái (bên tay trái) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
Câu 6: Đang giúp một người thân nấu bữa ăn tối, và bạn bị đứt tay, bạn:
1
Câu 6: Đang giúp một người thân nấu bữa ăn tối, và bạn bị đứt tay, bạn:
2
Câu 6: Đang giúp một người thân nấu bữa ăn tối, và bạn bị đứt tay, bạn:
3
Câu 6: Đang giúp một người thân nấu bữa ăn tối, và bạn bị đứt tay, bạn:
Ngón cái (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
1
Ngón cái (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
2
Ngón cái (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
3
Ngón cái (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
4
Ngón cái (bên tay phải) của bạn trông giống chủng vân nào sau đây?
Hình nào khác với hình còn lại? Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác
1
Hình nào khác với hình còn lại? Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác
2
Hình nào khác với hình còn lại? Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác
3
Hình nào khác với hình còn lại? Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác
4
Hình nào khác với hình còn lại? Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác
Câu 7: Tưởng tượng nhé, nếu bạn đến buổi tiệc, bạn đứng nói chuyện với một người khác phái và rồi thấy rằng người đó có vẻ không được thoải mái.
1
Câu 7: Tưởng tượng nhé, nếu bạn đến buổi tiệc, bạn đứng nói chuyện với một người khác phái và rồi thấy rằng người đó có vẻ không được thoải mái.
2
Câu 7: Tưởng tượng nhé, nếu bạn đến buổi tiệc, bạn đứng nói chuyện với một người khác phái và rồi thấy rằng người đó có vẻ không được thoải mái.
3
Câu 7: Tưởng tượng nhé, nếu bạn đến buổi tiệc, bạn đứng nói chuyện với một người khác phái và rồi thấy rằng người đó có vẻ không được thoải mái.
4
Câu 7: Tưởng tượng nhé, nếu bạn đến buổi tiệc, bạn đứng nói chuyện với một người khác phái và rồi thấy rằng người đó có vẻ không được thoải mái.
1. Bạn đang ở trên một chuyến bay và đột nhiên máy bay rung lắc mạnh. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
1
1. Bạn đang ở trên một chuyến bay và đột nhiên máy bay rung lắc mạnh. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
1
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
2
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
3
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
4
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
2. Bạn đưa một nhóm trẻ 4 tuổi đến công viên, một bé gái trong số đó bắt đầu khóc bởi vì đám trẻ không chịu chơi với nó. Bạn sẽ làm gì?
1
2. Bạn đưa một nhóm trẻ 4 tuổi đến công viên, một bé gái trong số đó bắt đầu khóc bởi vì đám trẻ không chịu chơi với nó. Bạn sẽ làm gì?
Số nào khác tính chất với các số còn lại? 9678 ; 4572; 5261; 5133; 3527; 6895; 7768
1
Số nào khác tính chất với các số còn lại? 9678 ; 4572; 5261; 5133; 3527; 6895; 7768
2
Số nào khác tính chất với các số còn lại? 9678 ; 4572; 5261; 5133; 3527; 6895; 7768
3
Số nào khác tính chất với các số còn lại? 9678 ; 4572; 5261; 5133; 3527; 6895; 7768
4
Số nào khác tính chất với các số còn lại? 9678 ; 4572; 5261; 5133; 3527; 6895; 7768
Câu 8: Bạn thân của bạn đã có người yêu và lại... mới chia tay. Và bạn ấy rất buồn
1
Câu 8: Bạn thân của bạn đã có người yêu và lại... mới chia tay. Và bạn ấy rất buồn
2
Câu 8: Bạn thân của bạn đã có người yêu và lại... mới chia tay. Và bạn ấy rất buồn
3
Câu 8: Bạn thân của bạn đã có người yêu và lại... mới chia tay. Và bạn ấy rất buồn
4
Câu 8: Bạn thân của bạn đã có người yêu và lại... mới chia tay. Và bạn ấy rất buồn
Câu 5: Xe bạn bị hư giữa đường, bạn:
1
Câu 5: Xe bạn bị hư giữa đường, bạn:
2
Câu 5: Xe bạn bị hư giữa đường, bạn:
3
Câu 5: Xe bạn bị hư giữa đường, bạn:
Câu 11: Bạn tìm được một học bổng du học rất lớn, nhưng để giành được nó thì bạn cũng phải làm một bài luận rất khó.
1
Câu 11: Bạn tìm được một học bổng du học rất lớn, nhưng để giành được nó thì bạn cũng phải làm một bài luận rất khó.
2
Câu 11: Bạn tìm được một học bổng du học rất lớn, nhưng để giành được nó thì bạn cũng phải làm một bài luận rất khó.
3
Câu 11: Bạn tìm được một học bổng du học rất lớn, nhưng để giành được nó thì bạn cũng phải làm một bài luận rất khó.
4
Câu 11: Bạn tìm được một học bổng du học rất lớn, nhưng để giành được nó thì bạn cũng phải làm một bài luận rất khó.
4. Bạn là người quản lý trong một tổ chức về sự bình đẳng dân tộc. Bạn tình cờ nghe được 1 người kể 1 câu chuyện hài hước nhưng lại mang tính phân biệt chủng tộc. Bạn sẽ làm gì?
1
4. Bạn là người quản lý trong một tổ chức về sự bình đẳng dân tộc. Bạn tình cờ nghe được 1 người kể 1 câu chuyện hài hước nhưng lại mang tính phân biệt chủng tộc. Bạn sẽ làm gì?
Choose the missing figure.
1
Choose the missing figure.
2
Choose the missing figure.
3
Choose the missing figure.
4
Choose the missing figure.
5
Choose the missing figure.
6
Choose the missing figure.
Nói chung, những người hạnh phúc Không:
1
Nói chung, những người hạnh phúc Không:
 Quốc gia nào đứng số 1 về sự hài lòng?
1
 Quốc gia nào đứng số 1 về sự hài lòng?
Câu 9: Vì một hiểu lầm, đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo bỗng giận bạn và không thèm chơi với bạn nữa. Bạn rất buồn và:
1
Câu 9: Vì một hiểu lầm, đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo bỗng giận bạn và không thèm chơi với bạn nữa. Bạn rất buồn và:
2
Câu 9: Vì một hiểu lầm, đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo bỗng giận bạn và không thèm chơi với bạn nữa. Bạn rất buồn và:
3
Câu 9: Vì một hiểu lầm, đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo bỗng giận bạn và không thèm chơi với bạn nữa. Bạn rất buồn và:
4
Câu 9: Vì một hiểu lầm, đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo bỗng giận bạn và không thèm chơi với bạn nữa. Bạn rất buồn và:
Cảm xúc tiêu cực mạnh hơn cảm xúc tích cực
1
Cảm xúc tiêu cực mạnh hơn cảm xúc tích cực
 Bạn có tự nhiên cảm thấy hạnh phúc hay không?
1
 Bạn có tự nhiên cảm thấy hạnh phúc hay không?
1. Bạn đang ở trên một chuyến bay và đột nhiên máy bay rung lắc mạnh. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
1
1. Bạn đang ở trên một chuyến bay và đột nhiên máy bay rung lắc mạnh. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
2
1. Bạn đang ở trên một chuyến bay và đột nhiên máy bay rung lắc mạnh. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
3
1. Bạn đang ở trên một chuyến bay và đột nhiên máy bay rung lắc mạnh. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
4
1. Bạn đang ở trên một chuyến bay và đột nhiên máy bay rung lắc mạnh. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
Câu 4: Sau chuyến đi picnic, bạn lấy cuốn film vừa chụp ra để đi rọi nhưng nó đã bị hư, bạn:
1
Câu 4: Sau chuyến đi picnic, bạn lấy cuốn film vừa chụp ra để đi rọi nhưng nó đã bị hư, bạn:
2
Câu 4: Sau chuyến đi picnic, bạn lấy cuốn film vừa chụp ra để đi rọi nhưng nó đã bị hư, bạn:
3
Câu 4: Sau chuyến đi picnic, bạn lấy cuốn film vừa chụp ra để đi rọi nhưng nó đã bị hư, bạn:

Hotline tư vấn

 0964 666 216