1/5

Hình nào khác với hình còn lại? Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác

‹ Previous

Số nào khác tính chất với các số còn lại? 9678 ; 4572; 5261; 5133; 3527; 6895; 7768

‹ Previous

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

iqtests.detailpage.fields.chosetype.iq

1
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
2
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
3
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
4
Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
‹ Previous

Choose the missing figure.

Choose the missing figure.

iqtests.detailpage.fields.chosetype.iq

1
Choose the missing figure.
2
Choose the missing figure.
3
Choose the missing figure.
4
Choose the missing figure.
5
Choose the missing figure.
6
Choose the missing figure.
‹ Previous

Choose the missing figure.

Choose the missing figure.

iqtests.detailpage.fields.chosetype.iq

1
Choose the missing figure.
2
Choose the missing figure.
3
Choose the missing figure.
4
Choose the missing figure.
‹ Previous

Hotline tư vấn

 0964 666 216